Khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã trải qua giai đoạn tăng trưởng kinh tế rất nhanh. Tính năng động này, tuy nhiên, góp phần làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng về dân số. Đặc biệt đối với Indonesia và Việt Nam, nơi mà nhiều người vẫn sống trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ với sự hạn chế tiếp cận nền giáo dục và đào tạo. Trước tình hình này, Saf Indonusa và Saf Việt, công ty con của tập đoàn Lesaffre ở hai quốc gia này, cam kết hỗ trợ dài hạn “Chương trình Dự án cuộc đời cho tuổi trẻ” (LP4Y), là chương trình phúc lợi cho những người trẻ tuổi từ các cộng đồng nghèo thông qua việc đào tạo thực tế và kinh nghiệm làm việc (đặc biệt là làm bánh mì). Chương trình này nhằm tạo điều kiện cho các em hòa nhập xã hội và cho các em một nghề nghiệp để có thể cải thiện điều kiện sống của mình và của gia đình mình.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.