Kính gởi các Nhà cung cấp và Đơn vị vận chuyển

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, các nhà máy sản xuất của Lesaffre trên toàn thế giới vẫn tiếp tục hoạt động và sản xuất nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm, duy trì chuỗi cung ứng thức ăn, cũng như cung cấp cho toàn cầu các sản phẩm thiết yếu về dinh dưỡng và sức khỏe.
Trong bối cảnh đặc biệt mà chúng ta đang trải qua, chúng tôi đang chứng kiến ​​những hành động, sự tổ chức và chuẩn bị chưa từng có từ trước đến nay. Khủng hoảng được xử lý hàng ngày và khách hàng của chúng tôi thường xuyên liên lạc với công ty cũng như luôn có mặt bên cạnh để theo đuổi sứ mệnh của chúng tôi: cam kết cùng nhau nuôi dưỡng và bảo vệ hành tinh này.
Quý công ty đang làm hết sức mình để đáp ứng kịp thời những yêu cầu của chúng tôi trong bối cảnh khó khăn và căng thẳng này, và hôm nay cá nhân tôi xin cảm ơn quý vị vì điều này.
Hơn bao giờ hết, quý công ty có thể tin cậy vào cam kết của chúng tôi, chắc chắn rằng Lesaffre vẫn tiếp tục cố gắng để thanh toán theo thời hạn của hợp đồng và đồng thời chúng tôi luôn chào đón các đơn vị vận chuyển trong điều kiện tốt về vệ sinh và sự thuận tiện.

Hãy chăm sóc cho mình và những người thân yêu.

Antoine Baule
CEO/ Tổng giám đốc

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.