ABC Bakery gets creative with unsold dragon fruit due to coronavirus outbreak

ABC Bakery đưa ra giải pháp cho trái thanh long không tiêu thụ được do sự bùng phát của dịch virus Corona.

ABC_dragon_fruit_breadÔng Kao Siêu Lực, người sáng lập ABC Bakery tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa trái thanh long ruột đỏ vào công thức làm bánh mì mới có sử dụng men tươi Lesaffre như một cách giúp đỡ người nông dân có trái cây không tiêu thụ được.

 

Đọc thêm >

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.